Evidens

Inden for sundhedsvæsenet er ”Evidensbaseret medicin” et centralt begreb. Evidensbaseret medicin betyder, at beslutninger skal træffes ud fra viden. Viden skaffes fra systematiske undersøgelser af problemer og deres løsninger. Vi vil gerne hjælpe vores brugere bedst mulig. Derfor laver vi løsninger, der ud fra eksisterende viden har den største sandsynlighed for at afhjælpe problemer i relation til bevægelse.

Hos Bandagist Jan Nielsen undersøger vi løbende betydningen af de produkter, vi leverer. Det gør vi, fordi vi gerne vil være sikre på at vores produkter virker efter hensigten, og fordi vi gerne vil dele vores viden med andre.

Igangværende undersøgelser:

Undersøgelse af Mollii

Bandagist Jan Nielsen indgår som aktiv samarbejdspartner i et multinationalt projekt, der udføres med tilskud fra Eurostars. De øvrige parter er Hvidovre Universitets Hospital, Karolinska-/Danderyd Universitets Hospital og medicinsk forskningsafdeling på Wiens Universitet.

Undersøgelse af ortose til brug ved sclerose

BJN har i mange år samarbejdet med Haslev Sclerosehospital. Vi har således opbygget stor viden og erfaring omkring opretholdelse af bevægelse og gangfunktion ved sclerose. For at dokumentere vores viden og måske få en endnu bedre forståelse, indsamler vi bevægelses- og trivselsdata på nye brugere af vores ortoser. Resultatet af vores undersøgelse vil blive publiceret.

Don't have access?
Call for your free login credentials.
33118557
All fields are required.


forgot password?


Please check your email for your authorization code.