Just Human!

"Engagement mellem mennesker" og "et liv i fysisk aktivitet" er, hvad vi essentielt arbejder med hos Bandagist Jan Nielsen A/S 

Derfor ligger det lige for, og derfor er det med stor glæde,. at vi nu støtter Just Human fonden og Chris MacDonalds vigtige arbejde. 

Samarbejdet blev markeret ved et sprudlende og motiverende foredrag særligt tilegnet vores protesebrugere, FESbrugere og pårørende 15. januar. 

Just Human vil inspirere til en bevægelse af mennesker der tager ansvar for egen, andres og planetens sundhed. Vi starter en ærlig samtale i befolkningen om, hvad der reelt skal til, for at skabe en positiv udvikling/evolution i sundhed. Du kan også være med: #IamJustHuman. Just Human skaber events, heriblandt Walk & Talk, der samler bevægelsen af mennesker til dialog om hvordan vi kan tage ansvar sammen og hver for sig. Just Human skaber projekter som påvirker samfundet i en sundere retning: Vi skaber aktivitetspladser der inspirerer og gør det muligt for børn, unge og voksne at være sammen om fysisk aktivitet. Vi arbejder desuden med et skoleprojekt kaldet ‘Social Fitness’, der bidrager til unges sociale trivsel, søvn og selvværd, fordi nyere forskning viser, at den enkeltstående faktor, der er mest afgørende for vores helbred og følelse af velvære, er vores sociale relationer.

« Back

Don't have access?
Call for your free login credentials.
33118557
All fields are required.


forgot password?


Please check your email for your authorization code.